วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ชื่อเรื่อง ตำนานปูสมิงขาว ผู้แต่ง สมบัติ

สรุปสาระสำคัญของเรื่อง ปูสมิงขาวมีวิชาอาคมสามารถจะเปลี่ยนร่างเป็นเสือได้ก็สามารถเรียกลมมาได้มาเป็นบริเวรลณของแก่เป็นสัตว์แต่แก่ไม่กินเนื้อสัตว์ แล้วแก่สามารถข้ามฝังแม่นํ้าไปยังแม่หนึ่งได้ใช้เถาว์วัลและอยู่ มาวันหนึ่งได้มีเรือสำเภาของชาวจีนได้วิ่งผ่าน แม่นํ้าสายนั้นแล้วกระตุนลูกเรือได้ไปตัดเภาว์วัลและปูสมิงขาวรู้เพราะบริวานปูสมิงขาวมาบอกและปูสมิงขาวจึงโกธรมากจึงใช้วิชาอาคมที่ได้รำเรียนมา ว่าดังนั้น โอ้มด้วยอำนาจของข้าจึงเกิดคลื่นยักษ์ได้ใสเรือชาวจีน ณ บัดนี้ ทำให้เรือชาวจีนแตกและไม่มีใครรอดชีวิตมาได้

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน คิดก่อนทำ อย่าทำก่อนคิด

การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทำอะไรสักอย่าง ต้องคิดก่อนจะทำ

ข้อความที่ประทับใจ โอ้มด้วยอำนาจของข้าจึงเกิดคลื่นยักษ์และ พายุขึ้นนะบัดนี้

6 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณนะค๊าฟ แต่อ่านไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะค๊าฟ คือพิมพ์ผิด เรียงคำไม่ถูกหรึอ ผมอ่านผิด !!

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณฮะ แต่...มันอ่านไม่ค่อยรุเรื่องอ่า

    ตอบลบ
  3. จากหนังสืออะไรหรอค้ะ

    ตอบลบ