วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ชื่อเรื่อง ตำนานปูสมิงขาว ผู้แต่ง สมบัติ

สรุปสาระสำคัญของเรื่อง ปูสมิงขาวมีวิชาอาคมสามารถจะเปลี่ยนร่างเป็นเสือได้ก็สามารถเรียกลมมาได้มาเป็นบริเวรลณของแก่เป็นสัตว์แต่แก่ไม่กินเนื้อสัตว์ แล้วแก่สามารถข้ามฝังแม่นํ้าไปยังแม่หนึ่งได้ใช้เถาว์วัลและอยู่ มาวันหนึ่งได้มีเรือสำเภาของชาวจีนได้วิ่งผ่าน แม่นํ้าสายนั้นแล้วกระตุนลูกเรือได้ไปตัดเภาว์วัลและปูสมิงขาวรู้เพราะบริวานปูสมิงขาวมาบอกและปูสมิงขาวจึงโกธรมากจึงใช้วิชาอาคมที่ได้รำเรียนมา ว่าดังนั้น โอ้มด้วยอำนาจของข้าจึงเกิดคลื่นยักษ์ได้ใสเรือชาวจีน ณ บัดนี้ ทำให้เรือชาวจีนแตกและไม่มีใครรอดชีวิตมาได้

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน คิดก่อนทำ อย่าทำก่อนคิด

การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทำอะไรสักอย่าง ต้องคิดก่อนจะทำ

ข้อความที่ประทับใจ โอ้มด้วยอำนาจของข้าจึงเกิดคลื่นยักษ์และ พายุขึ้นนะบัดนี้

ชื่อเรื่อง ตำนานปูชิว ผู้แต่ง พงค์สิทธิ์

สรุปสาระสำคัญของเรื่อง เรื่องแสนจะเสร้าของคู่รักคู่หนึ่ง ที่มีคุณตาชื่อปู่ชิวแล้วที่รักกันมา58 ปี ตั้งแต่วัยหนุ่มจนแก่ตอนอายุ28ปี คุณยายได้เสียลงแต่ว่าปูชิวก็ยังรัก กับคุณยายคนนั้นทุกวันปูชิวปืนเขาไปบรรเลงบทเพลงสุดแสนจะเศร้าทุกวันให้ยายคนนั้นฟังเป็นเวลา30ปี และปูชิวก็ได้ตายลงด้วยความรักยังหลงอยู่ ตอนปูชิวยังไม่ตายปูชฺิวได้สอนลูกหลานๆว่ารักใครแล้วต้องรักจนวันตาย
ข้อคิดที่ไดจากอ่าน ความของปูชิว เป็นความรัก
การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อ่านตำนานของปูชิวรู้สึกว่าอยากรักใครสักคนที่มีความรักยาวนานเหมืนปูชิว
ข้อความที่ประทับใจ ปูชิวเป็นคนสูดยอด ผมนี้ปลื้มในตัวปูชิว ok ซึ้ง

ชื่อเรื่อง รอรักที่ท้องทุ่ง ผู้แต่ง ลําวนดง

สรุปสาระสําคัญของเรื่อง วันหนึ่งได้มีหนู่มเมืองกรุงคนหนึ่งชื่อเทพได้มาที่ท้องทุ่งและได้มาเจอหญิงสาวคนหนึ่ง ชื่อส้ม ส้มนี้เป็นสาวของฝนและได้หลงรักน้องส้มที่ท้องทุ่งและความรักก็เก้าหน้าพี่สาวของส้มได้เห็นหนุ่มเมืองกรุงและแอบหลงรักกับหนุ่มเมืองกรุง ที่ชื่อเทพและอิจฉาน้องและส้มกับเทพแอบไปพบกันที่ท้องทุ่งบอยครั้งโดยไม่ให้พี่สาวรู้จนความรักยาวมาหกเดือนจนพี่เทพได้เข้าราชที่กรุงเทพและจะพาส้มมาอู่ยด้วย
ข้อคิดที่ได้จากอ่าน ความรักทำให้แกงแย้งชิงดี
การนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เรารักใครต้องซื่อสัตว์กับคนนั้น
ข้อความประทับใจ ความรักคือ ความตายที่ยังมีชีวิต